Oferta

Ochrona danych osobowych i RODO


Dla naszych Klientów przygotowujemy pełną dokumentację wewnętrzną oraz zewnętrzną związaną z ochroną danych osobowych. Przepisy dotyczące danych osobowych są nierozłącznym elementem świadomego prowadzenia każdej firmy, o czym często przedsiębiorcy zapominają czy bagatelizują. Nasze doświadczenie obejmuje również ochronę danych osobowych uznawanych za wrażliwe w branży medycznej oraz finansowej.


W zakresie naszych kompetencji jest w szczególności:

 • audyt dokumentacji i procedur,
 • przygotowywanie wewnętrznej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych pracowników oraz współpracowników,
 • przygotowywanie procedur związanych z RODO i ochroną danych osobowych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej ochroną danych osobowych klientów oraz usługobiorców (w tym z uwzględnieniem danych wrażliwych w branży medycznej, kosmetologicznej i finansowej).

Ochrona danych osobowych i RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, to rozporządzenie unijne z dnia 27 kwietnia 2016 r., które zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest sporządzanie dokumentacji RODO. Katowice są naszą siedzibą i głównym obszarem działania – zdajemy sobie sprawę z tego, że tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych w firmie w Katowicach wymaga wiedzy, dokładności i doświadczenia, dlatego wspieramy naszych Klientów w racjonalnym wdrażaniu RODO i prowadzeniu przedsiębiorstwa zgodnie z unijnym prawem.

Przygotowywanie dokumentacji RODO – Katowice – obejmuje:

 • pomoc we wdrażaniu środków organizacyjnych i technicznych RODO,
 • usystematyzowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
 • opracowanie lub opiniowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 • negocjowanie zasad przekazywania danych osobowych pomiędzy firmami,
 • sporządzanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – Katowice,
 • dostosowywanie dokumentacji RODO do indywidualnego charakteru przedsiębiorcy,
 • opracowanie polityki prywatności i klauzuli plików cookies,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka RODO,
 • prowadzenie audytu RODO w zakresie danych wrażliwych.

Wdrożenie i audyt RODO – na czym to polega?

Wdrożenie RODO to procedura prowadzona w przedsiębiorstwach, które nigdy wcześniej nie stosowały procedur związanych z ochroną danych osobowych lub posiadają standard ochrony danych, który nie spełnia unijnych wymogów. Na tym etapie konieczne jest sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych. Katowice to miasto, w którym prowadzimy również audyty RODO, czyli weryfikację wdrożonych procedur z zakresu ochrony danych osobowych. Celem takiego audytu jest sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo spełnia unijne wymogi i działa zgodnie z międzynarodowym prawem – jeśli okaże się, że nie, naszym zadaniem będzie doprowadzenie do stanu, w którym firma działa zgodnie z RODO.