Oferta

Branża IT / prawo własności intelektualnej


Posiadamy doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z branży IT, w tym uczestniczyliśmy we wprowadzeniu na rynek aplikacji na urządzenia mobilne oraz portali internetowych. Naszych klientów wspieramy także w zakresie zabezpieczenia ich praw do tworzonych produktów czy rozwiązań technologicznych, a także reprezentujemy w sporach, w których doszło do ich naruszenia.


W zakresie naszych kompetencji jest w szczególności:

 • tworzenie umów z kontrahentami z uwzględnieniem własności przemysłowej oraz praw autorskich,
 • tworzenie umów licencyjnych oraz dotyczących prawa autorskiego,
 • rejestrację znaków towarów, patentów,
 • tworzenie regulaminów, polityki prywatności,
 • bieżące doradztwo prawne.

Obsługa prawna branży IT / prawo własności intelektualnej - Katowice

Prawo własności intelektualnej (ang. IP – Intellectual Property Law) obejmuje dobra niematerialne, które są związane z działalnością twórczą, w tym utwory, wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, patenty, know-how czy tajemnicę przedsiębiorstwa. Katowice to miasto, w którym pomagamy ułożyć strategię ochrony IP w przedsiębiorstwach, głównie poprzez przygotowywanie umów i regulacji czy rejestrację znaków towarów. Katowice to także miejsce, gdzie reprezentujemy naszych Klientów w sporach związanych z naruszeniem prawa autorskiego.

Prawo własności intelektualnej – w czym możemy pomóc?

Adwokat z Katowic, którego specjalizacją jest ochrona własności intelektualnej, zapewni profesjonalne wsparcie w zakresie zabezpieczania praw do tworzonych produktów i rozwiązań technologicznych. Pomoc prawna obejmuje także reprezentowanie Klientów w sporach, do których dochodzi w przypadku naruszenia tychże praw.

Obsługa prawna w zakresie IT/IP to przede wszystkim:

 • tworzenie umów z kontrahentami, które uwzględniają własność przemysłową i prawa autorskie,
 • tworzenie umów licencyjnych, regulaminów i polityki prywatności – Katowice, rejestracja patentów i znaków towarowych – Katowice,
 • bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej,
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstw i know-how,
 • reprezentacja firm w sprawach cywilnych i karnych dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich,
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym.

Adwokat z Katowic dla branży IT

Mamy doświadczenie w obsłudze firm z branży IT – uczestniczyliśmy we wprowadzaniu na rynek aplikacji na urządzenia mobilne oraz portale internetowe. Chronimy prawa autorskie naszych Klientów poprzez wykorzystanie skutecznych narzędzi do zabezpieczania prawnego firm. Oferujemy konsultacje osobiste w siedzibie kancelarii (Katowice), a także konsultacje telefoniczne, mailowe i zdalne.