Blog

Strefa wiedzy


17 maja 2024

Odszkodowanie za błędnie wykonany makijaż permanentny

W wielu wypadkach, wygląd zewnętrzny stanowi czynnik warunkujący nasze poczucie wartości, stąd często podejmujemy decyzję o skorzystaniu z zabiegów kosmetycznych, wśród nich jednym z częściej wybieranych jest makijaż permanentny.
13 maja 2024

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie wypadku lub błędu medycznego

Konstrukcja proces karny zakłada trzech głównych jego uczestników tj. oskarżonego – osobę, wobec której został wniesiony akt oskarżenia mogącego działać przez obrońcę, sąd – w gestii którego pozostaje rozsądzenie sprawy, orzeczenie o uniewinnieniu lub uznaniu oskarżonego winnym i decyzji w zakresie kary oraz oskarżyciela – podmiot, który wnosi oraz podtrzymuje oskarżenie. W większości przypadków oskarżycielem jest prokurator, ale kodeks postępowania karnego zezwala pokrzywdzonemu na bardziej aktywny udział w sprawie, a to po wstąpieniu do niej jako oskarżyciel posiłkowy.
9 maja 2024

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

W szeroko pojętej branży budowlanej – przy budowie czy remoncie, często poza inwestorem oraz wykonawcą występują również podwykonawcy, którym podzlecony zostaje przez wykonawcę pewien element robót. Istotne jest, aby podwykonawca zabezpieczył swój interes, czyli otrzymanie pełnego wynagrodzenia za przeprowadzone prace.
30 kwietnia 2024

Jak zastrzec logo?

Logo stanowi kluczowy element dla identyfikacji wizualnej firmy pomagający wyróżnić ją na tle konkurencji oraz budujący pozytywny wizerunek firmy na rynku. Istotnym jest, aby chronić logo przed nieuprawnionym wykorzystaniem, dlatego tak istotnym jest inwestycja w rejestrację i ochronę prawną logo. Powyższe pozwoli na zbudowanie silnej pozycji rynkowej, rozwoju firmy oraz jej sukcesu.
25 kwietnia 2024

Rada nadzorcza – obowiązki i odpowiedzialność

Rada nadzorcza jest jednym z organów spółek kapitałowych. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej jest obligatoryjna, rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakultatywna. Powyższe oznacza tyle, że każda spółka akcyjna musi mieć radę nadzorczą, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ona „dla chętnych”.
22 kwietnia 2024

PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Najistotniejszą cechą autorskim praw majątkowych jest możliwość rozporządzania nimi, co oznacza możliwość przeniesienia ich na inne osoby. W obrocie prawnym mamy do czynienia z umowami o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz z umowami dotyczącymi korzystania z autorskich praw majątkowych.
17 kwietnia 2024

Przedawnienie odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny 

Jakiś czas temu miałeś / miałaś wypadek samochodowy i nie wiesz czy dalej możesz dochodzić swoich praw przed ubezpieczycielem lub sądem? Zapoznaj się z treścią artykułu.
12 kwietnia 2024

Czynny żal

Jeśli uchybiłeś jakimś obowiązkom podatkowym, w dodatku masz tego świadomość, a właściwy urząd skarbowy jeszcze nie powziął takiej wiedzy – masz szansę na złożenie tak zwanego czynnego żalu.
10 kwietnia 2024

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach o odszkodowanie

Na tym etapie wiele spraw pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem ma swój finał, bowiem nadal wielu poszkodowanych z obawy porażki oraz z obawy przed wysokimi kosztami sądowymi procesu nie decyduje się na rzucenie rękawicy ubezpieczycielowi pozywając go.
8 kwietnia 2024

Przymusowa rozdzielność majątkowa (sądowa rozdzielność majątkowa) 

Czy istnieje coś tak jak przymusowa rozdzielność majątkowa? Czy pomimo braku zgody drugiego małżonka można ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie? Odpowiedź brzmi: tak, o ile istnieją ważne powody.
4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
2 kwietnia 2024

Umowa najmu – co każdy najemca i wynajmujący powinni wiedzieć?

Umowa najmu jest jedną z najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym. Może ona dotyczyć rzeczy ruchomych jak i nieruchomości, chociaż rzecz jasna najbardziej kojarzy się z wynajmem mieszkań. W niniejszej publikacji postaramy się przeanalizować poszczególne postanowienia typowej umowy najmu pod kątem tego jakie jest ich znaczenie oraz w jaki sposób kształtują prawa i obowiązki stron, czyli innymi słowy co zawiera umowa najmu.