Oferta

Mediacje: gospodarcze, cywilne, rodzinne


Zdarzają się sytuacje, w których wydaje się, że porozumienie jest niemożliwe do osiągnięcia, a do podejmowania decyzji strony podchodzą emocjonalnie. W takich momentach spotkanie z mediatorem może pokazać nowe perspektywy i pozwolić na osiągnięcie satysfakcjonującego porozumienia bez udziału sądu.


W naszej Kancelarii mediacje prowadzi wykwalifikowana mediator, apl. Magdalena Hauke, posiadająca długoletnie doświadczenie w dziedzinie mediacji, w szczególności umownych. Jej doświadczenie w obszarze mediacji dopełnia wykształcenie prawne, które umożliwia proponowanie rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami, a także funkcjonowanie w szeroko pojętym biznesie.

Czym są mediacje?

Mediacje to proces, w którym neutralny mediator posiadający doświadczenie oraz wiedzę prawniczą wspiera strony sporu w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediator nie narzuca swojego zdania, ale pomaga w komunikacji i negocjacjach, co umożliwia znalezienie rozwiązania, które zadowala obie strony. Mediator pokazuje rozwiązania, które często są niezauważalne dla stron pozostających w konflikcie. 

Mediacje prowadzimy w Katowicach oraz na terenie całego kraju - w formie online.

Mediacje – mediator – Katowice – obejmuje:

  • Mediacje rodzinne: Rozwiązywanie sporów dotyczących rozwodów, podziału majątku, opieki nad dziećmi, alimentów, kontaktów z dziećmi oraz pieczy.
  • Mediacje gospodarcze: Konflikty między partnerami biznesowymi, spory umowne, problemy pracownicze, negocjowanie warunków umów i sposobów zakończenia współpracy.
  • Mediacje cywilne: Roszczenia odszkodowawcze, spory dotyczące własności, naruszenie dóbr osobistych.

Zalety mediacji:

  • Szybkość: Mediacje są znacznie szybsze niż procesy sądowe. To strony decydują, czy porozumienie uda się osiągnąć na jednym czy na większej liczbie spotkań, odbywających się w krótkich odstępach czasowych. Strony nie są ograniczone czasem.
  • Koszty: Koszty mediacji są niższe niż koszty postępowania sądowego i mogą być dowolnie dzielone między strony.
  • Poufność i bezstronność: Mediator jest bezstronny, a cały proces mediacji jest poufny.
  • Kontrola nad wynikiem: Strony mają pełną kontrolę nad ostatecznym wynikiem mediacji, który mogą wypracować w pełni zgodnie ze swoją wolą.
  • Relacje: Mediacje pomagają zachować lub poprawić relacje między stronami, co jest szczególnie ważne w sporach rodzinnych lub biznesowych.

 

Mediacje prowadzimy w elastycznie dostosowanym do woli stron systemie. Oferujemy mediacje indywidualne, grupowe oraz online, dostosowując formę spotkań do potrzeb naszych klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług mediacyjnych, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie konfliktów w sposób szybki, efektywny i satysfakcjonujący dla wszystkich zaangażowanych stron. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację lub poznać szczegóły naszych usług w zakresie mediacji.