Oferta

Odszkodowania komunikacyjne - po wypadku i błędy medyczne


Nasze kompleksowe wsparcie obejmuje dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w wyniku szkód powstałych zarówno na osobach, jak i na rzeczach, np. pojazdach mechanicznych. Prowadzimy sprawy, gdzie występują szkody komunikacyjne i powypadkowe (z OC spraway wypadku), o zadośćuczynienie czy błędy medyczne. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i rekomendujemy najlepsze rozwiązania, zwracając uwagę również na prawnokarne aspekty spraw.


Nasz wsparcie obejmuje postępowanie za

 • błąd medyczny,
 • naruszenia praw pacjenta,
 • wypadek komunikacyjny (szkoda na osobie, uszczerbek na zdrowiu, szkoda na samochodzie),
 • śmierć osoby najbliższej,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • szkodę na pojeździe.

Dochodzenie odszkodowań w Katowicach

Odszkodowanie jest świadczeniem przyznawanym poszkodowanemu w zamian za wyrządzoną szkodę. Taka rekompensata ma charakter finansowy, a wysokość odszkodowania musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Szczególnym rodzajem odszkodowania jest zadośćuczynienie, które przysługuje w przypadku wyrządzenia szkody niemajątkowej, np. uszkodzenia ciała. Nasza kancelaria prawna z Katowic walczy o odszkodowania komunikacyjne, medyczne, za śmierć bliskiej osoby, uszczerbek na zdrowiu, naruszenia praw pacjenta lub szkodę na pojeździe.

Katowice to główny obszar naszej działalności, lecz zapewniamy również konsultacje online dla Klientów z aglomeracji śląskiej. Dbamy o to, by każdy Klient uzyskał najwyższe możliwe odszkodowanie po wypadku lub innym zdarzeniu. Dochodzenie odszkodowań z doświadczonym prawnikiem z Katowic to skuteczny sposób na otrzymanie rekompensaty bez względu na rodzaj zaistniałej szkody. Nasza pomoc obejmuje postępowanie o odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku samochodowym czy innej szkodzie komunikacyjnej, a dochodzone jest z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie po wypadku obejmuje między innymi:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu, 
 • zwrot kosztów leczenia, 
 • rekompensatę cierpień fizycznych i psychicznych, 
 • utracone wynagrodzenie w związku z L4.

Odszkodowania za błędy medyczne – Katowice

Kancelaria Adwokacka Sandberg pomaga w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne. Katowice są miastem, w którym zapewniamy wsparcie obu stronom postępowania – zarówno pacjentom, jak i podmiotom medycznym (lekarzom, pielęgniarkom, położnym, stomatologom, fizjoterapeutom, ratownikom medycznym itp.)

Błędy medyczne możemy podzielić na kilka rodzajów:

 • diagnostyczne,
 • techniczne (np. nieprawidłowo przeprowadzony zabieg),
 • terapeutyczne (np. niewłaściwe leczenie),
 • informacyjne,
 • organizacyjne – związane z funkcjonowaniem placówki medycznej.

Walczymy o odszkodowania za błędy lekarskie w Katowicach, bez względu na rodzaj popełnionego błędu – reprezentujemy pacjentów, którzy ponieśli szkodę wskutek błędu lekarskiego, a także podmioty medyczne występujące w charakterze pozwanych. W sprawach o odszkodowania medyczne w Katowicach dokładnie analizujemy dokumentację i zapoznajemy się ze stanowiskami obu stron, a następnie opracowujemy strategię procesową mającą na celu dobro Klienta. Reprezentujemy Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej, w tym przed Rzecznikiem Praw Pacjenta.