Oferta

Spory sądowe cywilne
i gospodarcze, odzyskiwanie długów


Dla naszych Klientów prowadzimy liczne postępowania sądowe, szacujemy ryzyko, wspólnie ustalamy taktykę procesową, a następnie prowadzimy ich przez cały proces aż do zakończenia sprawy. Adwokat, którego specjalizacją są sprawy cywilne i gospodarcze, kieruje swoje usługi do osób zamieszkujących Katowice i aglomerację śląską.


W zakresie naszych kompetencji jest w szczególności:

 • analiza przedsądową,
 • reprezentacja przed sądami we wszystkich instancjach,
 • spory gospodarcze we wszystkich branżach, w tym branży budowlanej, usługach i sprzedaży,
 • spory związane z rękojmią oraz gwarancją, w tym w związku z nabyciem nieruchomości,
 • spory spadkowe, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, spory o zachowek,
 • dochodzenie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnych, zlecenia, świadczenia usług, o pracę,
 • spory wynikające z umów najmu i dzierżawy,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Spory sądowe cywilne i gospodarcze - Katowice

Nasza kancelaria prowadzi liczne postępowania sądowe z zakresu sporów cywilnych i gospodarczych. Pomoc prawna rozpoczyna się od analizy dokumentacja oraz stanu faktycznego i ustalenia taktyki procesowej. Następnym krokiem jest reprezentowanie Klienta w sądzie – aż do zakończenia sporu. Pomoc prawną w zakresie sporów cywilnych i gospodarczych kierujemy przede wszystkim do Klientów z Katowic, które są siedzibą Kancelarii Sandberg. Pomagamy również na terenie całego Śląska m.in. Zabrza, Mikołowa, Chorzowa, Tychów, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej. Zapewniamy możliwość konsultacji stacjonarnych i zdalnych – podczas pierwszej rozmowy poznajemy potrzeby Klienta, nakreślamy plan działania i podajemy orientacyjne koszty.

Spory sądowe cywilne

Pomożemy we wszystkich sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego. Nasze wsparcie to nie tylko reprezentowanie przed sądami, lecz również przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty, opinii, analiz, wniosków i pism. Wyjaśniamy koszty sądowe w sprawach cywilnych to jest m.in. opłata od apelacji i innych pism sporządzanych przez kancelarię, takich jak pozew, zażalenie, sprzeciw czy właściwy wniosek. Opłaty sądowe w sprawach cywilnych są uiszczane przez stronę, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (chyba że ustawa stanowi inaczej).

Usługi w zakresie prawa cywilnego obejmują w szczególności:

 • postępowania o odszkodowanie i zadośćuczynienie, m.in. wypadki komunikacyjne, błędy medyczne,
 • sprawy o zapłatę, m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, najmu, pożyczki, dzierżawy,
 • postępowania spadkowe i postępowania o zapłatę zachowku,
 • windykacja należności.

Spory sądowe gospodarcze

Adwokat, którego specjalizacją są sprawy gospodarcze, zajmuje się rozwiązywaniem sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Katowice i Śląsk to miejsce, w którym szukasz pomocy w zakresie sporu gospodarczego? Pomożemy w każdej sprawie wymagającej rozwiązania sporu na drodze prawnej.

Pomoc prawna w dziedzinie gospodarczej w Katowicach obejmuje m.in.:

 • spory o zapłatę,
 • spory odszkodowawcze,
 • spory związane z realizacją umów, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • spory o realizację zabezpieczeń zobowiązań umownych,
 • spory o podział majątku spółki,
 • windykacja należności.

Adwokat od spraw cywilnych i gospodarczych – Katowice

Oferujemy konsultacje osobiste w siedzibie kancelarii w Katowicach oraz konsultacje telefoniczne, mailowe i zdalne. Wspieramy w czynnościach prowadzących do polubownego rozwiązania sporu, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach mediacyjnych, sądowych, arbitrażowych i egzekucyjnych. Zależy nam, żeby jak najbardziej wspierać naszych klientów przy jednoczesnym ograniczeniu ich zaangażowania oraz czasu poświęconego na prowadzenie postępowania.

Pomoc prawna w dziedzinie gospodarczej w Katowicach, podobnie jak pomoc z zakresu sporów cywilnych, to usługa każdorazowo dopasowywana do potrzeb Klienta. Wiemy, że każda sprawa wygląda inaczej, dlatego nie jesteśmy w stanie jednoznacznie nakreślić, ile wyniosą koszty sądowe w sprawach cywilnych czy opłata od apelacji. Szczegółowych informacji udzielamy w trakcie konsultacji po zapoznaniu się ze sprawą. Zapraszamy do współpracy – pomożemy rozwiązać każdy spór cywilny i gospodarczy.