22 lutego 2024

Dochodzenie należności od spółki wykreślonej z KRS 

Miałeś zawartą umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie uregulowała zobowiązania, a następnie została wykreślona z krajowego rejestru sądowego? Nie martw się, nie jesteś na straconej pozycji i wciąż możesz dochodzić zapłaty swojej należności.
15 lutego 2024

Rodzice nie są zgodni co do szkoły dla dziecka

Rodzimy system edukacji stworzony jest w taki sposób, że dziecko co najmniej kilkukrotnie w swoim życiu zmienia placówkę, do której uczęszcza. Niektóre pociechy rozpoczynają swoją przygodę już w żłobku, następnie idą do przedszkola, po nim do szkoły podstawowej oraz liceum.
12 lutego 2024

Co musi zawierać polityka prywatności sklepu internetowego

Aby odpowiedzieć na pytanie, co powinno się znaleźć w polityce prywatności sklepu internetowego należy odnieść się do słynnego już Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W szczególności powinniśmy skupić się na art. 13 oraz 14 tego rozporządzenia, z których tak zwany obowiązek informacyjny wynika.
30 stycznia 2024

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych  

19 września 2021 r. weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego, która usunęła rozbieżności w doktrynie i wprowadziła regulację, która umożliwia przyznanie najbliższym członkom rodziny osoby poszkodowanej – takiej, która doznała ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Warunkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.
22 stycznia 2024

Zaniżony kosztorys naprawy samochodu

Miałem wypadek, uszkodziłem samochód – co z odszkodowaniem? Nie martw się, od tego jest ubezpieczenie, aby te materialne problemy udało się jak najszybciej i możliwie bezproblemowo rozwiązać. Tak przynajmniej brzmią slogany ubezpieczycieli. Praktyka jednak jest inna.
15 stycznia 2024

Utwór pracowniczy – prawa autorskie

Utwór, powszechnie kojarzy się z dziełem artystycznym, takim jak piosenka, wiersz czy film. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, że w codziennym środowisku pracy również możemy być twórcami utworów.
14 grudnia 2023

Stan prawny nieruchomości – co sprawdzić przed nabyciem

Zakup nieruchomości, zwłaszcza z rynku wtórnego, może powodować stan niepewności, co do jej faktycznego stanu prawnego.
6 grudnia 2023

Ubezwłasnowolnienie całkowite  

Zdarza się, że nasi rodzice czy dziadkowie są już w wieku, w którym stan zdrowia nie pozwala na podejmowanie samodzielnych i racjonalnych decyzji, a pozostawienie im tej decyzyjności może rodzić negatywne skutki w sferze majątkowej, osobistej czy zdrowotnej. W takich sytuacjach warto skorzystać z instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego.
4 grudnia 2023

Alimenty a inflacja

Zastanawiasz się czy inflacja uzasadnia podwyższenie alimentów? Alimenty a inflacja szczególnie w ostatnim czasie, w którym to wskaźnik inflacji był wyraźnie wyższy niż w poprzednich latach staje się zagadnieniem „na czasie”.