13 czerwca 2024

Zwrot kosztów leczenia po wypadku samochodowym z OC sprawcy

Jednym z kluczowych elementów odszkodowania, które przysługuje poszkodowanemu w takim wypadku, jest zwrot kosztów leczenia z polisy OC sprawcy. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak działa ten mechanizm w polskim systemie prawnym oraz na co zwrócić uwagę, aby skutecznie ubiegać się o należne środki.
11 czerwca 2024

Podwyższenie alimentów na dziecko

Możliwa jest sytuacja, w której od czasu wydania wyroku okoliczności zarówno po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego uległy zmianie.
29 maja 2024

Spór wspólników spółki jawnej

Dynamika relacji międzyludzkich nakazuje nam przyjąć, że prędzej czy później pojawi się spór między wspólnikami. Jeśli wraz z nimi prowadzisz spółkę jawną, a sporu nie da się rozwiązać na drodze polubownej w pewnym momencie zajdzie potrzeba odpowiedzenia sobie na pytanie – co dalej?
22 maja 2024

Odszkodowanie za złamanie ręki w wypadku

Byłaś / byłeś uczestnikiem wypadku samochodowego w wyniku, którego doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu jak złamanie ręki? Zostałeś potrącony przez samochód jako pieszy czy rowerzysta? Doszło do powstania urazu? Należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku! Przeczytaj w jaki sposób je uzyskać.
17 maja 2024

Odszkodowanie za błędnie wykonany makijaż permanentny

W wielu wypadkach, wygląd zewnętrzny stanowi czynnik warunkujący nasze poczucie wartości, stąd często podejmujemy decyzję o skorzystaniu z zabiegów kosmetycznych, wśród nich jednym z częściej wybieranych jest makijaż permanentny.
13 maja 2024

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie wypadku lub błędu medycznego

Konstrukcja proces karny zakłada trzech głównych jego uczestników tj. oskarżonego – osobę, wobec której został wniesiony akt oskarżenia mogącego działać przez obrońcę, sąd – w gestii którego pozostaje rozsądzenie sprawy, orzeczenie o uniewinnieniu lub uznaniu oskarżonego winnym i decyzji w zakresie kary oraz oskarżyciela – podmiot, który wnosi oraz podtrzymuje oskarżenie. W większości przypadków oskarżycielem jest prokurator, ale kodeks postępowania karnego zezwala pokrzywdzonemu na bardziej aktywny udział w sprawie, a to po wstąpieniu do niej jako oskarżyciel posiłkowy.
9 maja 2024

Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy

W szeroko pojętej branży budowlanej – przy budowie czy remoncie, często poza inwestorem oraz wykonawcą występują również podwykonawcy, którym podzlecony zostaje przez wykonawcę pewien element robót. Istotne jest, aby podwykonawca zabezpieczył swój interes, czyli otrzymanie pełnego wynagrodzenia za przeprowadzone prace.
30 kwietnia 2024

Jak zastrzec logo?

Logo stanowi kluczowy element dla identyfikacji wizualnej firmy pomagający wyróżnić ją na tle konkurencji oraz budujący pozytywny wizerunek firmy na rynku. Istotnym jest, aby chronić logo przed nieuprawnionym wykorzystaniem, dlatego tak istotnym jest inwestycja w rejestrację i ochronę prawną logo. Powyższe pozwoli na zbudowanie silnej pozycji rynkowej, rozwoju firmy oraz jej sukcesu.
25 kwietnia 2024

Rada nadzorcza – obowiązki i odpowiedzialność

Rada nadzorcza jest jednym z organów spółek kapitałowych. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej jest obligatoryjna, rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakultatywna. Powyższe oznacza tyle, że każda spółka akcyjna musi mieć radę nadzorczą, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ona „dla chętnych”.