21 marca 2024

Rękojmia czy gwarancja

Rękojmia i gwarancja to dwa różne pojęcia, choć często błędnie uważane są za pojęcia tożsame. Obydwa pojęcia posiadają odrębne regulacje, a co istotne nie wykluczają się wzajemnie. W przypadku zakupu towaru lub usługi, które obarczone są wadami, konsument ma prawo do reklamacji.
15 marca 2024

W jakim terminie zgłosić zmiany umowy spółki do KRS? 

W polskim systemie prawnym, rejestracja zmian w umowie spółki jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku wyboru tego rodzaju formy prawnej prowadzonej działalności. Prawo spółek handlowych oraz regulacje dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) precyzują terminy i procedury związane z tym procesem.
13 marca 2024

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY – JAK NAPISAĆ

Nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny z chwilą nadania mu klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się. Natomiast do uprawomocnienia się nakazu zapłaty dochodzi, jeśli w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia pozwany nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty.
26 lutego 2024

NDA – CO TO JEST I KIEDY WARTO PODPISAĆ

Umowa o zachowaniu poufności, czyli popularne NDA ( ang. non-disclosure agreement) stanowi kontrakt biznesowy, którego celem jest ochrona szczególnie istotnych informacji technologicznych, handlowych czy biznesowych. Tego typu umowę można zawrzeć w dowolnym momencie, zarówno przed podjęciem bliższej współpracy biznesowej, na początku jej podjęcia a także w trakcie jej trwania.
25 października 2023

Know-how jako wkład do spółki

Kapitał spółki jest jednym z obligatoryjnych elementów spółki kapitałowej. Przy okazji wpłaty kapitału bardzo często pojawiają się pytania „czy kapitał musi być wpłacony w pieniądzu?” albo „czy know how może być wkładem do spółki?”
18 października 2023

Fundacja rodzinna – część II

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może być fundatorem, a kto beneficjentem? Zapraszamy na II część artykułu.
9 października 2023

Fundacja rodzinna – część I

Czym jest fundacja rodzinna? Kto może być fundatorem, a kto beneficjentem?