13 maja 2024

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie wypadku lub błędu medycznego

Konstrukcja proces karny zakłada trzech głównych jego uczestników tj. oskarżonego – osobę, wobec której został wniesiony akt oskarżenia mogącego działać przez obrońcę, sąd – w gestii którego pozostaje rozsądzenie sprawy, orzeczenie o uniewinnieniu lub uznaniu oskarżonego winnym i decyzji w zakresie kary oraz oskarżyciela – podmiot, który wnosi oraz podtrzymuje oskarżenie. W większości przypadków oskarżycielem jest prokurator, ale kodeks postępowania karnego zezwala pokrzywdzonemu na bardziej aktywny udział w sprawie, a to po wstąpieniu do niej jako oskarżyciel posiłkowy.