4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
26 marca 2024

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka? 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty na rodzica. Czy muszę płacić alimenty na rodzica, jeżeli od lat nie mam z nim kontaktu? Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka?
4 marca 2024

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W życiu pewne są śmierć i podatki. Te problemy mogą połączyć się, jeśli umrze jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszej publikacji zastanowimy się jakie kroki należałoby podjąć lub czy można zabezpieczyć podmiot zanim dojdzie do sytuacji opróżnienia miejsca w zgromadzeniu wspólników w wyniku śmierci jednego z nich.
15 lutego 2024

Rodzice nie są zgodni co do szkoły dla dziecka

Rodzimy system edukacji stworzony jest w taki sposób, że dziecko co najmniej kilkukrotnie w swoim życiu zmienia placówkę, do której uczęszcza. Niektóre pociechy rozpoczynają swoją przygodę już w żłobku, następnie idą do przedszkola, po nim do szkoły podstawowej oraz liceum.
13 listopada 2023

Zmiana przepisów: odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Opis zmian przepisów dotyczących odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci.
30 października 2023

Rozwód: o czym sąd musi zdecydować w wyroku rozwodowym 

Przygotowujesz się do rozwodu i nie wiesz o czym dodatkowo musi orzec sąd? Pamiętaj, że jeżeli posiadacie z małżonkiem wspólne małoletnie dzieci albo zajmujecie wspólne mieszkanie - sąd kompleksowo rozstrzygnie o wszystkich kwestiach.
2 października 2023

Władza rodzicielska – czym jest i jak można ją ograniczyć. Rozwód a władza rodzicielska.

Czym jest władza rodzicielska? Czy można ją ograniczyć?