4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
26 marca 2024

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka? 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty na rodzica. Czy muszę płacić alimenty na rodzica, jeżeli od lat nie mam z nim kontaktu? Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka?
2 października 2023

Władza rodzicielska – czym jest i jak można ją ograniczyć. Rozwód a władza rodzicielska.

Czym jest władza rodzicielska? Czy można ją ograniczyć?