11 czerwca 2024

Podwyższenie alimentów na dziecko

Możliwa jest sytuacja, w której od czasu wydania wyroku okoliczności zarówno po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego uległy zmianie.
8 kwietnia 2024

Przymusowa rozdzielność majątkowa (sądowa rozdzielność majątkowa) 

Czy istnieje coś tak jak przymusowa rozdzielność majątkowa? Czy pomimo braku zgody drugiego małżonka można ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie? Odpowiedź brzmi: tak, o ile istnieją ważne powody.
4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
26 marca 2024

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka? 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty na rodzica. Czy muszę płacić alimenty na rodzica, jeżeli od lat nie mam z nim kontaktu? Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może żądać alimentów od swojego dziecka?
4 marca 2024

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W życiu pewne są śmierć i podatki. Te problemy mogą połączyć się, jeśli umrze jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W niniejszej publikacji zastanowimy się jakie kroki należałoby podjąć lub czy można zabezpieczyć podmiot zanim dojdzie do sytuacji opróżnienia miejsca w zgromadzeniu wspólników w wyniku śmierci jednego z nich.
1 marca 2024

Jak długo trzeba płacić alimenty na dziecko 

Zarówno dziecko otrzymujące alimenty, jak i rodzic zobowiązany do ich zapłaty, często zastanawiają się jak długo trwa obowiązek alimentacyjny. Wielokrotnie w swojej praktyce spotkałam się z wątpliwościami czy dorosłemu (pełnoletniemu) dziecku nadal należy przelewać comiesięczne świadczenie.
15 lutego 2024

Rodzice nie są zgodni co do szkoły dla dziecka

Rodzimy system edukacji stworzony jest w taki sposób, że dziecko co najmniej kilkukrotnie w swoim życiu zmienia placówkę, do której uczęszcza. Niektóre pociechy rozpoczynają swoją przygodę już w żłobku, następnie idą do przedszkola, po nim do szkoły podstawowej oraz liceum.
30 stycznia 2024

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych  

19 września 2021 r. weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego, która usunęła rozbieżności w doktrynie i wprowadziła regulację, która umożliwia przyznanie najbliższym członkom rodziny osoby poszkodowanej – takiej, która doznała ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Warunkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.
6 grudnia 2023

Ubezwłasnowolnienie całkowite  

Zdarza się, że nasi rodzice czy dziadkowie są już w wieku, w którym stan zdrowia nie pozwala na podejmowanie samodzielnych i racjonalnych decyzji, a pozostawienie im tej decyzyjności może rodzić negatywne skutki w sferze majątkowej, osobistej czy zdrowotnej. W takich sytuacjach warto skorzystać z instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego.