15 lutego 2024

Rodzice nie są zgodni co do szkoły dla dziecka

Rodzimy system edukacji stworzony jest w taki sposób, że dziecko co najmniej kilkukrotnie w swoim życiu zmienia placówkę, do której uczęszcza. Niektóre pociechy rozpoczynają swoją przygodę już w żłobku, następnie idą do przedszkola, po nim do szkoły podstawowej oraz liceum.
30 stycznia 2024

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych  

19 września 2021 r. weszła w życie zmiana kodeksu cywilnego, która usunęła rozbieżności w doktrynie i wprowadziła regulację, która umożliwia przyznanie najbliższym członkom rodziny osoby poszkodowanej – takiej, która doznała ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia. Warunkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.
6 grudnia 2023

Ubezwłasnowolnienie całkowite  

Zdarza się, że nasi rodzice czy dziadkowie są już w wieku, w którym stan zdrowia nie pozwala na podejmowanie samodzielnych i racjonalnych decyzji, a pozostawienie im tej decyzyjności może rodzić negatywne skutki w sferze majątkowej, osobistej czy zdrowotnej. W takich sytuacjach warto skorzystać z instytucji ubezwłasnowolnienia całkowitego.
4 grudnia 2023

Alimenty a inflacja

Zastanawiasz się czy inflacja uzasadnia podwyższenie alimentów? Alimenty a inflacja szczególnie w ostatnim czasie, w którym to wskaźnik inflacji był wyraźnie wyższy niż w poprzednich latach staje się zagadnieniem „na czasie”.
30 listopada 2023

Solidarna odpowiedzialność małżonków za długi

Zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe w trakcie małżeństwa są inne niż zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed zawarciem małżeństwa. Dodatkowo należy wskazać, że pomiędzy małżonkami może istnieć ustrój wspólnoty albo rozdzielności majątkowej o czym w dalszej części artykułu.
13 listopada 2023

Zmiana przepisów: odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Opis zmian przepisów dotyczących odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci.
3 listopada 2023

Co to jest zachowek? Komu jest należny? Ile wynosi zachowek?

Zastanawiasz się czy przysługuje Ci zachowek? Nie wiesz jak obliczyć jego wysokość i jaki jest termin przedawnienia?
30 października 2023

Rozwód: o czym sąd musi zdecydować w wyroku rozwodowym 

Przygotowujesz się do rozwodu i nie wiesz o czym dodatkowo musi orzec sąd? Pamiętaj, że jeżeli posiadacie z małżonkiem wspólne małoletnie dzieci albo zajmujecie wspólne mieszkanie - sąd kompleksowo rozstrzygnie o wszystkich kwestiach.
6 października 2023

Intercyza a spadek – czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie 

Czy intercyza wpływa na dziedziczenie? Czy w przypadku rozdzielności majątkowej małżonkowi przysługuje zachowek?