8 kwietnia 2024

Przymusowa rozdzielność majątkowa (sądowa rozdzielność majątkowa) 

Czy istnieje coś tak jak przymusowa rozdzielność majątkowa? Czy pomimo braku zgody drugiego małżonka można ustanowić rozdzielność majątkową w małżeństwie? Odpowiedź brzmi: tak, o ile istnieją ważne powody.
4 kwietnia 2024

Rozwód bez orzekania o winie 

Zdarza się jednak, że małżonkowie dochodzą do porozumienia co do sposobu zakończenia ich małżeństwa i nie chcą obarczać jednego z nich (albo i obojga) winą za rozpad wspólnego pożycia. W takiej sytuacji możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie.
30 października 2023

Rozwód: o czym sąd musi zdecydować w wyroku rozwodowym 

Przygotowujesz się do rozwodu i nie wiesz o czym dodatkowo musi orzec sąd? Pamiętaj, że jeżeli posiadacie z małżonkiem wspólne małoletnie dzieci albo zajmujecie wspólne mieszkanie - sąd kompleksowo rozstrzygnie o wszystkich kwestiach.