29 sierpnia 2023

Kim jest sygnalista i jakie firmy mają obowiązek wdrożenia przepisów dyrektywy o sygnalistach?

Dyrektywa UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. dotycząca sygnalistów jest jedną z najważniejszych regulacji Unii Europejskiej ostatnich lat..